Vad är det som säger att alla andras tro är den rätta?

Svar: ingenting. Tvärtom menar ju samtliga världsreligioner att alla de andra har fel.

Statistiskt sett betyder ju det att minst 80% av alla befintliga kyrkor har fel. Därför är det dags för dig att nu ta saken i egna händer.

~ sätt ihop din egen ~



RELIGION


     

english


    besökare