Det vore både förmätet och grovt hädiskt
av människan att våga namnge Den Högste.
*
Så därför lämnar vi detta åt ödet - den kosmiskt allsmäktiga slumpen!


Din Guds Namn Skall Varda: