De Troendes Heliga Kamp

Ett centralt syfte för flera av världens större religioner, är att expandera sin globala troende-skara, i konkurrens med andra livsåskådningar.

Det kan då inte uteslutas att detta frälsningsarbete i vissa fall behöver utföras med våld.

I själva verket har religionernas heliga krigare så här långt haft ihjäl åtminstone 130 miljoner människor som har haft fel tro.

- så, om 
din  religions anhängare skulle vilja ge folk en snyting, så är det helt OK!